Bạch Thái Bưởi truyền cảm hứng cho doanh nhân xuất thân từ một gia đình nghèo họ Đỗ. 

Chuyên mục:
DMCA.com Protection Status

0 Nhận xét